Glokom hastalığının oluşumunu anlayabilmek için yanıt verilmesi gereken en önemli sorulardan biri budur. Ancak bu soruya verilecek doğru yanıt “normal” bir göz içi basınç değeri kavramı olmadığıdır. Yapılan geniş kapsamlı toplumsal çalışmalarda bile basınç değerleri bireyler arasında büyük farklılık göstermiştir. Burada önemli olan ve altı çizilmesi gereken “normal” basınç değerinin kişiye özel bir değer olduğudur. Yani normal göz içi basıncı”; optik sinir üzerinde harabiyete ve görme alanlarında kayba yol açmayacak bir basınç seviyesi demektir. Bu seviye de bireyler arasında farklılık gösterebilir. Ancak üst ve alt sınır kabul edilebilecek değerleri söz konusudur. Genellikle “9 mmHg alt sınır 22 mmHg üst sınır” olarak kabul edilir. Bu sınırlar içinde dahi optik sinir üzerinde glokom hasarı olabileceği unutulmamalıdır. Çünkü glokomun oluşumunda etkili olan tek faktörün göz içi basınç düzeyi olmadığı bilinmektedir