Optik sinir başı (optik disk=papilla) muayenesi glokomun tanı ve takibinde en önemli muayene yöntemlerindendir. Optik disk, oftalmoskop denilen cihazlar yardımı ile ve bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri kullanılarak incelenebilir. Tüm yöntemlerdeki amaç, optik diskte meydana gelebilecek değişiklikleri ortaya koymak ve glokom hasarında zaman içinde oluşabilecek ilerlemeyi izleyebilmektir. Bu bulguların tekrarlanabilir ve güvenilir olması, zaman içindeki değişikliklerin daha iyi izlenebilmesi için bilgisayarlı görüntüleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Ölçüm değerleri cihaz içine daha önceden yerleştirilmiş glokomu olmayan şahısların sonuçları ile karşılaştırılarak normal-normal dışı yorumu yapılabilir.